המרכז העולמי לחסד
טל. 1800-071-121

הרב עזריה בסיס

ראשי / הרב עזריה בסיס
הרב עזריה בסיס

הרב עזריה בסיס

הריני להמליץ חמות עבור המרכז העולמי לחסד אשר לקח לו למטרה לעזור לנזקקים בטיפול רפואי הנזקקים לניתוחים והשתלות ומשפחותיהם נמצאות במצוקה כלכלית, ועוזרים להם בעין יפה וביד נדיבה.

הנה כי כן הנני קורא בזה למתנדבים בעם לתרום למפעל קדוש זה (עמותת המרכז העולמי לחסד) בתרומה מירביתכדי שיוכלו לתת מענה לנצאכים.

וכל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם ומלואו.

וכל התורמים והעוזרים והמסייעים לעמותת מרכז החסד העולמי, זכות מצווה זו תגן עליהם ועל משפחותיהם בארץ המגן.

 

הרב עזריה בסיס שליט"אצור איתנו קשר בכל עניין

איפה אנחנו ממוקמים?

ת.ד. 45309 ירושלים 91451

טלפון: 1800-071-121

פקס: 073-201-6667

אי-מייל: [email protected]