המרכז העולמי לחסד
טל. 1800-071-121

הרב ראובן אלבז

ראשי / הרב ראובן אלבז
 הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז

הנני להמליץ עבור הארגון היקר "המרכז העולמי לחסד" העוסק בסיוע למשפחות ברוכות ילדים ומעוטי יכולת ובהם חולים הנזקקים לטיפולים רפואיים ואין ידם משגת להוצאות הטיפולים.

 

מצווה גדולה וחשובה לבוא לעזרת ארגון חשוב זה המרכז העולמי לחסד בירושלים, ואשרי הזוכה לתמוך בעין יפה וברוח נדיבה למצווה חשובה זו, ויתברכו בכל מילי דמיטב ובגמר חתימה טובה

 

החותם בברכה,

הרב ראובן אלבז שליט"אצור איתנו קשר בכל עניין

איפה אנחנו ממוקמים?

ת.ד. 45309 ירושלים 91451

טלפון: 1800-071-121

פקס: 073-201-6667

אי-מייל: [email protected]