המרכז העולמי לחסד
טל. 1800-071-121

תרומות ומעשרות מעשר כספים

ראשי / תרומות ומעשרות מעשר כספים

תרומות ומעשרות מעשר כספים

רוצה להרויח כפליים? תרום מעשר והתעשר דרך המרכז העולמי לחסד !

 

החיוב

כאשר אדם מרויח סכום של כסף, מעבודה, מנכס ומכל הכנסה שלא תהיה, עליו להפריש מן הכסף מעשר עבור צדקה. בזמן שבית המקדש היה קיים היו תרומות ומעשרות מעשר כספים ניתנים בחלקם לכהנים בבית המקדש, אך בימינו נותר רק מעשר כספים כביצוע מעשי עבור עני ואביון.

מי שחושב לחסוך בנתינת תרומות ומעשרות מעשר כספים ואינו מפריש מכספו כפי החיוב, לא מרויח דבר. חכמינו למדו אותנו כי דווקא זה שנותן כראוי, הוא זה שיוצא נשכר.

 

השכר

התורה מבטיחה "עשר תעשר בשביל שתתעשר" ומותר לנסות את הקב"ה במקום הזה. כל מי שמפריש את המעשר לעניים בעין יפה, לא רק שכספו לא ייגרע, אלא להיפך הוא יראה שגשוג והצלחה. הבטחת התורה היא חד משמעית עד שהיא פוסקת "בחנוני נא בזאת", אתם רשאים להעמיד את בורא העולם במבחן ולבדוק אותו אם באמת הוא קיים את הבטחתו, וכיצד התעשר אותו אדם.

 

הסיבה

לא בכדי מבטיחה התורה כי הנותן תרומות ומעשרות מעשר כספים בעין יפה יתברך בכפל כפליים. כשברא ה' את העולם הוא ביקש להיטיב לבריות, וקבע בו חוק יסוד שכל מי שמיטיב יזכה לקבל שפע של טוב. כאשר אדם מקבל על עצמו להפריש מנכסיו לצדקה והוא נותן תרומות ומעשרות מעשר כספים בעין יפה, מתמלא רצון ה' בעולם, והוא ממהר להעניק לאותו אדם מידו הפתוחה.

 

זאת ועוד, קידוש ה' גדול עושה האדם כאשר הוא מפריש מעשר ומתעשר בעצמו. כך נוכחים כל הסובבים לדעת כי יש ה' בעולם, וכי יש גמול לגומלי חסדים. ולמי אפשר לתת אם לתת אם לא לעמותה שמסייעת לנזקקים? המרכז העולמי לחסד המטפל בעשרות ומאות מקרים של חולים ויתומים, שחייהם עומדים להם מנגד, עושים את השימוש הכי נכון בתרומה שלך, ומעמידים בהם אנשים על הרגליים. 

 

לעולם לא הפסיד אדם מנתינת תרומות ומעשרות מעשר כספים, ואם בזכות התרומה שלו הוא החיה חולים והאכיל אנשים רעבים, זכותו גדולה עשרת מונים.

 

כל אדם חייב במצוה, והכתובת הנכונה למסור תרומות ומעשרות מעשר כספים לעניים אמיתיים, הוא ארגון המרכז העולמי לחסד. אלפי יתומים ואלמנות מצפים לתרומה שלך כדי להמשיך את החיים. תרום להם והתברך בכפלים!

 צור איתנו קשר בכל עניין

איפה אנחנו ממוקמים?

ת.ד. 45309 ירושלים 91451

טלפון: 1800-071-121

פקס: 073-201-6667

אי-מייל: [email protected]